Charlotte Sjöström  Leg Fysioterapeut  Spec. Mental Hälsa, Leg Psykoterapeut, Jungiansk Psykoanalytiker DSAP, IAAP,  Dansterapeut MCAT, BC-DMT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kropp och Själ i  medicinsk rehabilitering

Att ha ett helhetsperspektiv inom medicinsk rehabilitering handlar om att  förstå människan ifrån alla aspekter - fysiska, psykiska, emotionella, existentiella -  och hur dessa påverkar oss igenom hela livet. Smärta  i 'själen' är därför lika viktigt  att förstå, som smärta i kroppen. Varje erfarenhet vi haft i livet , både goda och dåliga, lagras i kroppen rent bokstavligt som ett kropps minne ... Så om vi ska  frigöra oss själva måste vi börja med att frigöra kroppen ...

Helhetssyn innebär också att 'alla system i kroppen' kommunicerar och samspelar inbördes.  Det är ett  kontinuerliga informationsflöde och kropps minne som integrerar alla organsystem i kroppen . Det är också med kroppen som vi kommunicerar med andra människor – mer än  90% av vår kommunikation sker genom kroppsspråket . Både omedvetna och medvetna  rörelser kan därmed förstås som metaphorer  för vad vi tänker och  känner och hur vi  relaterar till vår omgivning.

Att få ökad förståelse för våra egna rörelse mönster och  vad kroppen 'säger' kan ge ökad självnsikt och medvetenhet om hur allt i ens eget  liv hänger samman – hur vi fungerar i den dagliga  tillvaron, hur vi tänker, känner och intuitivt 'lever i vår kropp'!

Känslorna har en reglerande verkan på människan. Starka känslor eller känslomässigt laddade inre bilder kan förändra 'kemin' i hela kroppen. För endel människor är det svårt att sätta ord på känslor eller att ens 'vara i kroppen'. De kreativa terapierna ger en möjlighet till att få 'möta sig själv', och tillåta sig själv att 'bara vara' :

Mål med  helhetsperspektiv: 

  • aktivera /integrera  kropp medvetenhet i nuet
  • kropp-tanke-känsla-existens
  • 'möta sig själv', öka själv insikt
  • stärka ' jag ' känsla
  • öka positiva upplevelser med hela kroppen
  • förändra smärtupplevelsen i kroppen

 

För tidbokning klinik i Stockholm kontakta:

email: pangu_health@yahoo.se,

mobil: 073-9144646